Nákupní proces

Nákupní proces

Nákup je jednou z nejdůležitějších operací a činností v podniku. Nákup představuje páteř celého prodeje, a to díky tomu že od nákupní ceny se vytváří i cena prodejní a zisk společnosti. Nákup lze také charakterizovat jako

„souhrn činností podniku, které se zabývají stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činností podniku“.

Samozřejmě že nákup dále obsahuje i dílčí činnosti spojené s logistikou, přípravou dokumentů, komunikace s úřady (clo, poplatky, odpady aj.).

Nákupní proces se skládá z těchto činností:

  1. Zjištění potřeb
  2. Přesná specifikace pro výrobce nebo dodavatele
  3. Komunikace s poptávajícím o jeho časových možnostech. Tak aby se určilo zda je to běžná objednávka, nebo náhlá a spěchá (např. ve výrobním podniku). Podle toho se následně určuje cena za dopravu.
  4. Vytvoření poptávky se všemi parametry (Název společnosti, splatnost, místo dodání, produkt, množství, kontakty apod.)
  5. Vyhledání dodavatele a zaslání poptávky
  6. Hodnocení dodavatele. Pro hodnocení dodavatele lze využít automatický hodnotící systém, nebo ručně na základně získaných informací a osobních jednání.
  7. Výběr dodavatele a nejvhodnější ceny
  8. Příprava logistiky a vyhledání vhodného dopravce
  9. Objednávka. Obvykle se již moc neliší oproti poptávce. Rozdíl je však v tom, že objednávka je již závazná a dodavatel na základě objednávky může začít vyrábět.

V nákupním procesu také hovoříme o nákupním procesu a v jednoduchosti jej lze interpretovat takto:

članek nákupní proces